Strony

środa, 25 października 2023

Mikroskładniki odżywcze a borelioza


 

Borelioza, zwana też chorobą z Lyme, to zakażenie bakteryjne przenoszone przez kleszcze i jest najczęstszą chorobą wektorową w Stanach Zjednoczonych i Europie. Wywołuje ją bakteria z gatunku Borrelia, która jest przenoszona przez kleszcze ze zwierząt na ludzi. Ze względu na niespecyficzne objawy grypopodobne, takie jak ból głowy, zmęczenie, gorączka, wysypka i bóle stawów, trudno jest zdiagnozować i leczyć boreliozę we wczesnym stadium. Jeśli bakteria nie zostanie wyeliminowana, pojawiają się kolejne objawy, które mogą trwać miesiącami lub latami i znacznie obniżają jakość życia danej osoby. Różne antybiotyki nie są w pełni skuteczne, zwłaszcza w przypadku utajonych form bakterii, a ponadto zwiększają ryzyko wystąpienia skutków ubocznych.

Borelioza: Naturalne związki hamujące wzrost patogenu Borrelia

Borrelia sp. występuje w trzech formach morfologicznych, które pozwalają jej przetrwać w zmiennym, a nawet nieprzyjaznym środowisku. Są to formy aktywne zwane spirochetami oraz formy utajone zwane formami okrągłymi i biofilmem. Objawy choroby z Lyme wskazują na odpowiedź zapalną organizmu na zakażenie. Naukowcy z Instytutu Badawczego Dr Ratha badali różne związki naturalne przeciwko Borrelia na poziomie komórkowym. Nasi naukowcy przetestowali 45 związków naturalnych przeciwko wszystkim formom morfologicznym dwóch gatunków Borrelia: Borrelia burgdorferi sensu stricto (patogen wywołujący chorobę z Lyme w USA) i Borrelia garinii (patogen wywołujący chorobę z Lyme w Europie). Wyniki naszych badań wykazały, że wszystkie testowane związki hamowały wzrost bakterii aktywnych spirochetów. W przypadku bardziej odpornych, utajonych form Borrelia, najskuteczniejszymi substancjami, które mogły je wyeliminować, były: kwas cis-2-decenowy, kwas rosmarinowy, baicaleina, monolauryna, luteolina i kelp (jod). Zachęcające jest to, że biofilmowe kolonie tworzone przez Borrelia burgdorferi, które są najtrudniejsze do leczenia, zostały zredukowane przez baicaleinę, luteolinę, monolaurynę, kwas cis-2-decenowy i kelp (jod). Ponadto baicaleina i monolauryna wykazały działanie prewencyjne, zmniejszając tworzenie biofilmu przez Borrelia garinii.

Borelioza – skuteczne naturalne leczenie

Potwierdziliśmy skuteczność połączenia baikaleiny, luteoliny, kwasu rozmarynowego, monolauryny, kwasu cis-2-dekenowego i kelpu (jodu) wobec obu form Borrelia sp. in vivo. Działanie antybakteryjne tych mikroelementów było porównywalne ze skutecznością standardowego protokołu leczenia antybiotykami w chorobie z Lyme. Co więcej, wykazały one również działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne. Połączenie to zostało przetestowane w pilotażowym badaniu klinicznym na pacjentach z boreliozą, którzy wcześniej przyjmowali kilka serii antybiotyków bez żadnej poprawy. Po sześciu miesiącach przyjmowania kombinacji naturalnych związków 65% uczestników zauważyło znaczną poprawę w zakresie objawów i było w stanie rozpocząć pracę oraz powrócić do normalnych codziennych czynności. Siedemnaście procent uczestników zauważyło umiarkowaną poprawę objawów w odniesieniu do poziomu energii i ogólnego samopoczucia.

Aktualne statystyki wskazują, że każdego roku u około 35 000 Amerykanów diagnozuje się boreliozę. CDC podaje jednak, że liczba ta jest znacznie zaniżona, a rzeczywista liczba przypadków może wynosić nawet 476 000 rocznie w Stanach Zjednoczonych. Standardowe leczenie antybiotykami może zmniejszyć liczbę bakterii, jeśli zostanie zastosowane we wczesnym stadium, ale nie pomaga w poprawieniu objawów, zwłaszcza w bardziej zaawansowanych stadiach boreliozy. Dlatego bezpieczne związki naturalne, które mogą kontrolować kilka mechanizmów biologicznych związanych z tą infekcją i wykazują skuteczność naukową porównywalną z leczeniem antybiotykami, mogą stanowić zachęcającą alternatywę.

 

Źródła:
A Goc, et al., Journal of Applied Microbiology 2015, 119: 1561-1572

A. Goc, et al., Therapeutic Adv in Chronic Disease 2020, 11:1-13

https://fundacja-zdrowia.pl/mikroskladniki-odzywcze-a-borelioza/

Czym wyróżnia się ludzki mózg? Czyli odkrywanie cudów ludzkiego mózgu

 

Wstęp do ludzkiego mózgu

Ludzki mózg jest jednym z najbardziej fascynujących organów w naszym ciele. To niezwykłe narząd, który kontroluje nasze myśli, emocje, ruchy i wiele innych funkcji życiowych. Mózg składa się z miliardów komórek nerwowych, zwanych neuronami, które tworzą niesamowicie skomplikowaną sieć połączeń. Dzięki temu, mózg może wykonywać niesamowite zadania, które są nieosiągalne dla innych organizmów. W tym artykule, zgłębimy tajemnice ludzkiego mózgu i odkryjemy, co go wyróżnia spośród innych istot.

 

Zrozumienie struktury mózgu

Aby zrozumieć, dlaczego ludzki mózg jest tak wyjątkowy, musimy najpierw zapoznać się z jego strukturą. Mózg składa się z kilku głównych części, z których każda pełni specyficzną funkcję. Głównymi częściami mózgu są: mózgowie, pień mózgu, móżdżek i rdzeń kręgowy. Każda z tych części odpowiada za różne aspekty naszego funkcjonowania.

Mózgowie, czyli kora mózgowa, jest najbardziej zewnętrzną częścią mózgu i odpowiedzialne za wiele wyższych funkcji poznawczych, takich jak myślenie, pamięć, mowa i percepcja. Pień mózgu kontroluje funkcje podstawowe, takie jak oddychanie, tętno i regulacja temperatury ciała. Móżdżek jest odpowiedzialny za koordynację ruchową i równowagę, podczas gdy rdzeń kręgowy przesyła sygnały między mózgiem a resztą ciała.

 

Różne części mózgu i ich funkcje

Każda część mózgu ma swoją unikalną funkcję. Na przykład, w korze mózgowej znajdują się obszary odpowiedzialne za percepcję wzrokową, słuchową, dotykową i smakową. Mózgowie również kontroluje nasze zdolności poznawcze, takie jak myślenie abstrakcyjne, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Pień mózgu kontroluje funkcje życiowe, takie jak oddychanie i trawienie. Móżdżek natomiast kontroluje nasze ruchy i umożliwia nam utrzymanie równowagi.

 

Cuda ludzkiego mózgu

Ludzki mózg jest niesamowitym narządem, który wykonuje zadania, które wydają się niemożliwe dla innych organizmów. Jednym z najbardziej niesamowitych aspektów mózgu jest jego zdolność do uczenia się i adaptacji. To, co odróżnia ludzki mózg od innych mózgów, to jego niezwykła plastyczność. Mózg może tworzyć nowe połączenia między neuronami i modyfikować istniejące, co umożliwia nam zdobywanie nowych umiejętności i przystosowywanie się do zmieniającego się środowiska.

Innym niesamowitym aspektem mózgu jest jego zdolność do tworzenia świadomości. Ludzki mózg jest jedynym znanym nam narządem, który jest w stanie generować subiektywne doświadczenia i świadomość samego siebie. To właśnie dzięki temu możemy odczuwać emocje, mieć świadomość naszych myśli i doznań, oraz tworzyć sztukę, filozofować, i poznawać świat.

 

Charakterystyczne cechy ludzkiego mózgu

Ludzki mózg ma wiele charakterystycznych cech, które go wyróżniają. Jedną z nich jest duża objętość kory mózgowej. W porównaniu do innych ssaków, człowiek ma proporcjonalnie większą korę mózgową, co pozwala nam na wyższe funkcje poznawcze. Inną charakterystyczną cechą jest wysoko rozwinięta korowa reprezentacja ciała. Oznacza to, że obszary mózgu odpowiedzialne za kontrolę różnych części ciała są proporcjonalnie większe u człowieka niż u innych zwierząt.

 

Rola mózgu w zdolnościach poznawczych

Mózg odgrywa kluczową rolę w naszych zdolnościach poznawczych. Dzięki mózgowi jesteśmy w stanie myśleć, zapamiętywać, rozumieć, koncentrować się i podejmować decyzje. Mózg składa się z wielu specjalizowanych obszarów, które współpracują, aby umożliwić nam te zdolności. Na przykład, korowy obszar mózgu odpowiedzialny za pamięć, zwany hipokampem, jest kluczowy dla naszej zdolności do zapamiętywania faktów i wydarzeń.

Badania nad mózgiem ujawniły również, że różne obszary mózgu są odpowiedzialne za różne aspekty naszych zdolności poznawczych. Na przykład, obszar przedczołowy mózgu, zwany korą przedczołowa, jest istotny dla naszej zdolności do planowania, podejmowania decyzji i kontrolowania naszych impulsów. Inne obszary, takie jak kora ciemieniowa i skroniowa, są zaangażowane w przetwarzanie informacji sensorycznych i rozpoznawanie twarzy.

 

Jak mózg przetwarza informacje

Mózg jest nieustannie zajęty przetwarzaniem informacji, które docierają do nas z otoczenia. Przetwarzanie informacji w mózgu odbywa się za pomocą komórek nerwowych, zwanych neuronami. Neurony komunikują się ze sobą, przesyłając impulsy elektryczne i substancje chemiczne zwane neuroprzekaźnikami. To umożliwia przekazywanie informacji między różnymi obszarami mózgu.

Przetwarzanie informacji w mózgu odbywa się również na różnych poziomach. Na najniższym poziomie, mózg przetwarza podstawowe informacje sensoryczne, takie jak dźwięki, obrazy i dotyk. Na wyższych poziomach, mózg integruje te informacje, tworząc pełniejsze i bardziej złożone reprezentacje świata zewnętrznego. To, jak mózg przetwarza informacje, jest nadal obszarem intensywnych badań i nieustannie zaskakuje naukowców swoją złożonością.

 

Plastyczność mózgu i jej implikacje

Jednym z najbardziej niesamowitych aspektów mózgu jest jego zdolność do plastyczności. Plastyczność mózgu odnosi się do jego zdolności do tworzenia nowych połączeń między neuronami i modyfikowania istniejących. To oznacza, że mózg jest nieustannie podatny na zmiany, zarówno w odpowiedzi na doświadczenia, jak i naukę.

Plastyczność mózgu ma wiele implikacji dla naszego rozwoju i funkcjonowania. Dzięki plastyczności, mózg może dostosowywać się do zmieniających się warunków i uczyć się nowych umiejętności. Na przykład, jeśli nauczymy się nowego języka, nasz mózg tworzy nowe połączenia między obszarami odpowiedzialnymi za przetwarzanie języka. To umożliwia nam płynne mówienie i rozumienie nowego języka.

Plastyczność mózgu ma również znaczenie dla rehabilitacji po urazach mózgu. Ludzie, którzy doznali urazu mózgu, mogą odzyskać pewną funkcjonalność dzięki zdolności mózgu do tworzenia nowych połączeń między uszkodzonymi obszarami a innymi częściami mózgu. To oznacza, że mózg może znacznie się naprawić i dostosować po urazie.

 

Powszechne zaburzenia mózgu i ich wpływ

Niestety, mózg jest również podatny na różne zaburzenia, które mogą znacznie wpływać na nasze funkcjonowanie. Jednym z najbardziej powszechnych zaburzeń mózgu jest choroba Alzheimera, która powoduje stopniowy spadek funkcji poznawczych, takich jak pamięć i myślenie. Inne powszechne zaburzenia mózgu to Parkinson, padaczka, depresja i schizofrenia.

Zaburzenia mózgu mogą mieć poważne konsekwencje dla jakości życia i zdolności funkcjonowania. Mogą prowadzić do trudności w pamiętaniu, koncentracji, komunikacji i wykonywaniu codziennych czynności. Jednak dzięki postępom w dziedzinie medycyny i terapii, istnieją różne metody leczenia i wsparcia dla osób z zaburzeniami mózgu.

 


Jak wspomóc prace naszego mózgu

Suplementy, które wspomagają pracę mózgu, stały się popularne ze względu na rosnące zainteresowanie poprawą zdolności poznawczych, koncentracji i ogólnego zdrowia mózgu. Przed rozpoczęciem stosowania jakichkolwiek suplementów zaleca się skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą ds. żywienia, ponieważ reakcje organizmu na te substancje mogą być zróżnicowane, a dawkowanie może mieć znaczenie. Oto kilka suplementów, które są często stosowane w celu wsparcia pracy mózgu:

  1. Omega-3 (kwas dokozaheksaenowy, DHA): Kwasy tłuszczowe omega-3, zwłaszcza DHA, są niezbędne dla zdrowia mózgu. Znajdują się w rybach morskich, takich jak łosoś, sardynki i makrela. Suplementacja omega-3 może pomóc w poprawie pamięci i koncentracji.
  2. Bakopa monnieri: Jest to zioło, które od wieków stosowane jest w ajurwedzie, tradycyjnej medycynie indyjskiej, do poprawy funkcji mózgu. Bakopa może pomóc w zwiększeniu zdolności uczenia się, koncentracji i redukcji stresu.
  3. Lecytyna: Lecytyna to źródło cholinu, który jest składnikiem niezbędnym do produkcji neurotransmiterów, takich jak acetylocholina. Może pomóc w poprawie pamięci i funkcji poznawczych.
  4. L-tyrozyna: Jest to aminokwas, który może pomóc w zwiększeniu koncentracji i redukcji zmęczenia. Jest szczególnie popularny wśród osób, które chcą poprawić wydajność umysłową.
  5. Kofeina: Kofeina, znajdująca się w kawie i napojach energetycznych, jest znana ze swojego krótkotrwałego pobudzającego działania na mózg. Pomaga w zwiększeniu czujności i koncentracji.
  6. Nootropiki: To ogólna kategoria suplementów i substancji, które są reklamowane jako wspierające funkcje mózgu, takie jak piracetam, aniracetam czy modafinil. Jednak ich skuteczność i bezpieczeństwo nadal są przedmiotem badań.
  7. Witaminy i minerały: Witaminy B (szczególnie B6, B9 i B12), witamina D i minerały, takie jak magnez, mogą wpływać na funkcje mózgu i układu nerwowego.
  8. Antyoksydanty: Przeciwutleniacze, takie jak witamina C i witamina E, mogą pomóc w ochronie mózgu przed stresem oksydacyjnym i starzeniem się.
  9. Rhodiola rosea: To adaptogen, który może pomóc w zwiększeniu wydolności psychicznej, redukcji stresu i zmęczenia.
  10. Ginkgo biloba: Ekstrakt z liści tego drzewa jest używany do poprawy przepływu krwi w mózgu i może pomóc w poprawie pamięci i funkcji poznawczych.

Warto podkreślić, że skuteczność i bezpieczeństwo suplementów mogą być różne w zależności od osoby.

 

Podsumowanie: Doceniając złożoność i cuda ludzkiego mózgu

Ludzki mózg jest jednym z najbardziej niezwykłych organów w naszym ciele. Jego struktura i funkcje są niezwykle skomplikowane i umożliwiają nam wykonywanie niesamowitych zadań. Mózg jest odpowiedzialny za nasze myśli, emocje, ruchy i wiele innych aspektów naszego życia.

Warto docenić i badać złożoność i cuda ludzkiego mózgu. Dzięki badaniom naukowym możemy lepiej zrozumieć, jak mózg działa i jak możemy go chronić i wspierać. Wiedza na temat mózgu może również pomóc nam w lepszym zrozumieniu różnych zaburzeń mózgu i znalezieniu skutecznych metod leczenia i wsparcia.

Zachęcam wszystkich do doceniania i pielęgnowania swojego mózgu. To niesamowity narząd, który pozwala nam na doświadczanie świata i osiąganie naszego pełnego potencjału. Pamiętajmy o dbaniu o zdrowy styl życia, który wspiera mózg, takie jak zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna, sen i unikanie stresu i może też suplementacja. Nasz mózg zasługuje na to, abyśmy o niego dbali.

mgr Tomasz Jankowski